Výzkum

Výzkum

Společnost zabývající se zpracováním a čištěním grafitu musí o tomto minerálu vědět vše - od dodávky suroviny, přes výrobu konečných výrobků až po kontrolu jakosti. Neustále optimalizujeme výrobní procesy a vyvíjíme nové grafitové výrobky pro nové aplikace. Ve spolupráci s výzkumnými ústavy a univerzitami rozšiřujeme naše znalosti a spolupodílíme se na budoucích projektech.

Nové a vyspělé analytické metody nám neustále rozšiřují možnosti specifikace našich výrobků. Pro přesné určení specifikace výrobku již nestačí pouze určovat obsahu uhlíku a zrnitosti.

Proto provádíme analýzu sypné hmotnosti, hustoty, stupně deformovatelnosti, stupně slisovatelnosti, případně stanovení elektrického odporu u některých výrobků. Specifický povrch grafitu je určován metodou BET.Analýza rozložení jemných částic - do 40 mikronů - je prováděna metodou měření laserovým paprskem.

Určování prvků obsažených ve zbytkových znečišťujících látkách je prováděno pomocí emisní spektroskopie (ICP), rentgenové fluorescenční analýzy (RFA) nebo pomocí atomové absorpční spektroskopie (AAS).

Pro oblast specializovaných aplikací vyžadujících vysoce elektricky vodivý grafit byla vyvinuta jakostní řada COND. Zejména pro ohnivzdorné aplikace byly vyvinuty nové druhy expandovatelného grafitu.