Uhlík

Uhlík

Uhlík lze najít v hojném množství na slunci a v atmosféře většiny planet. Ačkoliv na Zemi je obsah uhlíku nižší než 0,1 procenta, je stále základem organické chemie a života jako takového. Je to z důvodu schopnosti uhlíku vytvářet sloučeniny mezi sebou a s dalšími prvky, jako je kyslík, vodík nebo dusík. Krystalický uhlík je známý pouze v pěti alotropických formách:
GRAFIT, DIAMANTY, FULLERENY, NANOTRUBICE a GRAFEN.

Druhy grafitu

Grafit je chemicky inertní, ekologicky šetrný a absolutně bezpečný. Rozlišujeme mikrokrystalický a makrokrystalický přírodní grafit a syntetický grafit. Základní jednotku krystalu grafitu tvoří šest atomů uhlíku uspořádaných do šestihranu. Dvojrozměrné mřížky jsou uvnitř vysoce stabilní, avšak lze je navzájem jednoduše posouvat.