Vlastnosti

Vlastnosti

Vynikající vodivost

Tepelná a elektrická vodivost grafitu je založena na volných elektronech. Tuto vlastnost určuje velikost a stupeň uspořádání krystalitů.

Výjimečné mazací vlastnosti

Grafit má vynikající mazací účinek, jelikož vrstvy v jeho krystalové mřížce lze jednoduše navzájem posouvat. Výjimečné vlastnosti grafitu jsou patrné obzvláště při vysokých teplotách a tlacích.

Odolnost vůči oxidaci a cyklickému teplotnímu namáhání

Díky vynikajícímu stupni krystalizace je grafit vysoce odolný vůči oxidaci a většině chemických prostředků, což jej předurčuje pro přednostní použití v oblasti žáruvzdorných materiálů.

Tvorba interkalátových sloučenin

Přilnavost mezi rovinami vrstev umožňuje interkalaci (vmezeření) určitých molekul do grafitové mřížky. Tato interkalační vlastnost je základem pro použití grafitu v oblastech, jako jsou speciální maziva a dobíjecí akumulátory.