Charakteristika

Charakteristika

Charakterisierung

 

Jakostní třídy grafitu je možno charakterizovat na základě šesti vzájemně spjatých a navzájem se ovlivňujících parametrů: čistota, krystalinita, velikost částic, tvar částic, povrch a poréznost.

Selektivním ovlivňováním těchto parametrů dochází k optimální kombinaci vlastností pro příslušnou aplikaci.