Tužky

Tužky

Již od 18. století se grafit využívá ve své pravděpodobně nejznámější formě - k výrobě tužek. Začerňovací schopnost, krystalografické klouzání a přilnavost grafitu jsou základem vlastností, díky kterým můžeme používat tužku k psaní.

Grafit stále zůstává základní surovinou jak u tradičních dřevěných tužek, tak i moderních mikrotužek, jejichž výroba vyžaduje vysoce sofistikované technologie.