Tavící kotlíky a žáruvzdorné výrobky

Tavící kotlíky a žáruvzdorné výrobky

Vydrží tisíciletí

Již před více než 2 000 lety používali Keltové grafit k výrobě ohnivzdorné keramiky a i v dnešním odvětví ohnivzdorných materiálů hraje stále důležitou roli díky své vysoké odolnosti vůči oxidaci, výjimečné tepelné vodivosti a chemicky inertnímu chování.

Tavící kotlíky

Hrubý vločkový grafit s výraznou krystalickou strukturou je zárukou dlouhodobé životnosti a vysoké kvality tavících kotlíků, u nichž také díky grafitu dochází k menší tvorbě usazenin a strusky. Grafit se rovněž používá jako krycí materiál pro vysoce kvalitní tavený kov – například vysoce čistý vločkový grafit se používá při výrobě mědi.

Ohnivzdorné výrobky

Grafit je důležitou součástí mnoha ohnivzdorných materiálů, které  se primárně používají v oblasti výroby kovů. Ať už je použit ve formě magnezitových cihel v obložení pecí, žlabů na plynulé lití nebo forem, grafit je jako vysoce odolná přísada zajišťující tepelnou vodivost pevnou součástí keramických receptur.

Schmelztiegel