Prášková metalurgie

Prášková metalurgie

Prášková metalurgie

Součásti vyráběné za pomoci procesů práškové metalurgie mají stále větší význam zejména v automobilovém odvětví. Při výrobě sintrovaných dílů se kovový prášek smíchá s malým množstvím přísad, jako je vosk a grafit. Tyto práškové směsi se pak pod vysokým tlakem vtlačují do tzv. syrových předlisků. Grafit zajišťuje v tomto procesu jak nižší opotřebení lisovacího nástroje, tak vnitřní mazání práškové směsi, což umožňuje maximální slisování.

V průběhu sintrování, kdy dochází k zahřátí syrových předlisků na teplotu lehce pod bodem tání, se materiál dále stlačuje. Jemný grafit se poté rozpouští v kovu a zvyšuje mechanickou pevnost obrobku.

Samočinné mazání

Existují speciální práškové směsi pro samomazné sintrované díly. Tyto speciální směsi obsahují hrubší grafit, který se během sintrování rozpouští pouze částečně. Částice grafitu se do základní hmoty obrobku zapracovávají převážně v netknutém stavu a během životnosti součásti se krok za krokem odkrývají, díky čemuž se u grafitu projevuje jeho mazací účinek.

Stálost

Pouze stálá kvalita surovin a reprodukovatelné procesní parametry zaručují rozměrovou přesnost a dokonalou kvalitu přesných součástí zhotovených pomocí procesů práškové metalurgie.

Pulvermetallurgie