Baterie a palivové články

Baterie a palivové články

Energetické systémy

Zvětšující se kapacita baterií a dobíjecích akumulátorů zrychluje a podporuje jejich využití v celé řadě technických aplikací.

S blížícím se přechodem fosilních zdrojů enerige na obnovitelné v oblasti energetiky nabudou vodík, jako zdroj energie, a palivový článek, jako vysoce účinný systém přeměny energie, ještě více na důležitosti.
Grafit, a zejména přírodní grafit, je důležitou a účinnou surovinou při výrobě inovativních systémů pro uchování a přeměnu energie.

Baterie

V různých bateriových systémech, například v AlMn, NiCd nebo zinkouhlíkových článcích, se grafit používá jako chemicky inertní a vysoce oxidačně stabilní aditivum pro zvýšení vodivosti.

V těchto případech mohou být požadavky na čistotu grafitu až 99,99 %, přičemž tohoto stupně čistoty lze dosáhnout pouze prostřednictvím speciálních procesů čištění.

Lithium-iontové/ Lithium-polymerové články

V nejmodernějších lithium-iontových nebo lithium-polymerových bateriích sehrává grafit aktivní roli jakožto anodový materiál, do něhož jsou vkládány lithiové ionty. Tento proces interkalace je možný jen díky vrstvené struktuře grafitového krystalu. 

Palivové články

U palivových článků s polymerní membránou bude hrát grafit v budoucnu důležitou roli jako preferovaná surovina pro bipolární desky.  Přírodní grafit v sobě kombinuje následující jedinečné vlastnosti: vysoká elektrická vodivost; grafit je chemicky inertní a má extrémně nízký koeficient prostupnosti, je mechanicky stabilní a je dostupný za příznivou cenu. V rámci našeho rozsáhlého sortimentu výrobků můžeme zajistit vhodné materiály pro jakoukoliv koncepci výroby bipolárních desek. Dodáváme jakostní třídy grafitu pro výrobu grafitových fólií a bloků a také pro vstřikování do forem.

Handy Akkus