Polymery

Polymery

Plasty

V oblasti plastů může grafit plnit řadu funkcí:
jako přísada pro lepší vodivost a nehořlavost, pohlcovač infračerveného záření, ochrana před elektromagnetickým zářením, přípravek pro vnitřní mazání, přísada pro zvýšení účinku a lepší tepelnou vodivost atd.

 V mnoha případech je kombinace různých účinků grafitu další výhodou při jeho používání. Dodáváme optimalizované výrobky pro jakýkoliv požadovaný účinek.

Vodivost

Díky velkému úsilí v oblasti vývoje poskytujeme jak optimalizované jakostní třídy přírodního grafitu vyráběného pomocí konvenčních výrobních procesů, tak i tzv. jakostní třídy grafitu COND, které jsou vyráběny pomocí zvláštního výrobního postupu. Tyto speciální jakostní třídy grafitu mají mezi jednotlivými částicemi grafitu vloženy články zajišťující lepší vodivost, které minimalizují elektrický přechodový odpor. Informace o tomto speciálním sortimentu výrobků, jejich vlastnostech a oblastech použití najdete v naší technické brožuře "Grafit pro polymery".