Grafitové disperze

Grafitové disperze

Disperze obecně označuje směs minimálně dvou látek. Pevná látka smíchaná s kapalinou se nazývá suspenze. Avšak termín grafitové disperze se již běžně používá.

Grafitové disperze se používají  u aplikací, které vyžadují jednotné a jemné rozložení grafitu na povrchu nosného materiálu. V závislosti na příslušné aplikaci mají rozhodující význam následující vlastnosti disperze: Sedimentační stálost, povrchové napětí, chování na různých typech povrchu při smáčení, přilnavost na různých typech povrchu, doba schnutí, viskozita, hodnota pH a ionogenita.

Za účelem zlepšení disperzního účinku obsahují jednotlivé receptury mimo grafitu a disperzního prostředku (ve většině případů vody) také ochranné koloidní látky, konzervační prostředky a další přídavné látky.

Grafitové disperze je možno individuálně vytvořit pro jakoukoliv aplikaci.